Logo van Taskomania
Contacteer ons

Privacy & cookies

Taskomania VOF hecht belang aan uw privacy.

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking, Taskomania VOF respecteert de Belgische wet met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: (bv ons klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame- of marketingdoeleinden,..) Dit enkel indien u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Taskomania VOF , info@taskomania.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Daarnaast beschikt u over een wettelijk recht op verwijdering van uw personengegevens. Ook dit kan aangevraagd worden via een schriftelijk, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Taskomania VOF, info@taskomania.be mists bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart).

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Taskomania VOF , info@taskomania.be

In geval van doorgifte aan derden: Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven. Anders: Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Taskomania VOF kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Taskomania-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Taskomania VOF-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Logo van Taskomania

Event production & support

Taskomania BV
Romeinsesteenweg 164
1800 Vilvoorde

Tel: +32 497 35 32 97
Mail: info@taskomania.be
BTW: BE0848.011.414
2022 Taskomania - Alle rechten voorbehouden
Site by Ident-IT bv